Staff only
Gratis Vattenanalys

Våra typer av vattenfilter

AquaGruppens Royalserie™


Vår nyfiltergaranti,
Din trygghet

Avsyrningsfilter

Avsyrningsfilter: Åtgärdar surt och aggressivt vatten så att frätande egenskaper upphör.

I vår serie avsyrningsfilter finns 2 olika modeller. Dels ett automatiskt och dels ett manuellt filter. Dessa modeller finns även i större storlekar för hushåll med mycket hög vattenförbrukning.

Det manuella filtret är främst avsedd för hushåll där avlopp inte finns i anslutning till filtret. Detta filter backspolar inte.

Dessa filter har som enda uppgift att höja pH-värdet på vattnet så att frätande egenskaper upphör. Lågt pH-värde på hushållsvattnet medför både tekniska och hälsomässiga risker. Att dricka vatten med hög kopparhalt skall man under alla förhållanden undvika.

Åtgärdar
- Aggressivt vatten
- Frätande egenskaper upphör
CA 30 Avsyrningsfilter
Helautomatiskt avsyrningsfilter med backspolning. Detta filter samlar även upp en del järn, humus och andra föroreningar som med jämna intervaller spolas till ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret. Ett tecken på lågt pH är gröna beläggningar i tex tvättställ.

Tekniska data:
Höjd 132 cm
Diameter 22 cm

Fler tekniska data
Reningskapacitet: Upp till 1800 liter/h
Max. genomflöde: Upp till 6000 liter/h
Spolbehov 20 liter/min
(flödet efter trycktank)
Anslutningar: ¾” utvändig
Åtgärdar
- Aggressivt vatten
- Frätande egenskaper upphör
CM 10 Avsyrningsfilter
Manuellt avsyrningsfilter utan möjlighet till backspolning i övrigt samma egenskaper som vårt helautomatiska avsyrningsfilter.

Teknisk data
Höjd 125 cm
Diameter 22 cm

Fler tekniska data
Reningskapacitet: Upp till 1800 liter/h
Max. genomflöde: Upp till 6000 liter/h
Spolbehov 20 liter/min
(flödet efter trycktank)
Anslutningar: ¾” utvändig
Kontakta

Telefon: 044 - 530 40 "gm BraVatten"
E-post: info@aquagruppen.com
WWW: www.aquagruppen.com

AquaGruppen
Box 45, 281 21 Hässleholm
Länkar

Sommarjobb