Staff only
Gratis Vattenanalys

Våra typer av vattenfilter

AquaGruppens Royalserie™


Vår nyfiltergaranti,
Din trygghet

Unikt patenterat bakteriefilter

Åtgärdar bakterier, virus och mögel.

En patenterad filterlösning som desinficerar kran- och duschvatten genom att använda sig av salt och el. Kräver ingen el utan vattenflödet driver en liten turbin som skapar en elektrolysprocess.

Med El-Klor så blir dessutom reningen väldigt kostnadseffektiv till skillnad mot ett UV-filter där UV-lysrör måste bytas frekvent.

Detta filter är oerhört effektivt mot bakterier, virus, mögelsvampar och alger i ditt vatten och det påverkar inte lukt, smak eller färg.

Nivån av klor är konstant mellan 0,2-0,4 mg/l, vilket är under gränsvärdet i Sverige, sålunda kan filtret aldrig överdosera klor.

Höga halter av järn och mangan bör tas bort annars medför det att effekten av reningen minskar. Det är en mycket lätt montering efter trycktank. Därefter vatten in och vatten ut.

Teknisk data:
Bredd: 21 cm
Djup: 17 cm
Höjd: 37 cm
Anslutning: ¾ inv.
Kapacitet: upp till 15 liter/min
Max arbetstryck: 8 bar
När filtret är i drift och producerar små mängder klor tänds en grön LED-lampa, lyser den röd är det dags att fylla på salt.

Bakteriefilter

UV-filtret UVR20/45 inom Royalserien håller genomgående en högre kvalité på materialet än standardfiltren på marknaden.

UVR20/45 har bl.a. en unik inbyggd strypning, vilket gör att vattnet inte kan passera för fort genom UV-filtret och därmed minskar risken med att få in orenat ut till VVS-systemet.

Man kan även följa i displayen hur länge filtret har var i drift.

Detta UV-filter är oerhört effektivt mot bakterier, virus, mögelsvampar och alger i ditt vatten. Det reducerar dessa föroreningar till 97-99,9 %.

Detta UV-system påverkar inte lukt, smak, färg eller pH-värde. UV-lampan varar i ett år eller ca 8000 timmar. På kontrollenheten finns en indikator som lyser när det är dags att byta lampa.

Det är en mycket lätt montering efter trycktank. Därefter vatten "in" och vatten "ut".

Åtgärdar
Bakterier
Virus
Organismer
Alger
UVR 20
Den lampa som AquaGruppen använder för att belysa vattnet har en livslängd på ett år. På enhten finns ett avancerat system som indikerar när lampan ska bytas.

Tekniska data:
Diameter: 6,4 cm
Längd: 48 cm
Kapacitet: Upp till 20 liter/min
Åtgärdar
Bakterier
Virus
Organismer
Alger
UVR 45
Den lampa som AquaGruppen använder för att belysa vattnet har en livslängd på ett år. På enhten finns ett avancerat system som indikerar när lampan ska bytas.

Vatten in - Vatten ut. Kan det bli enklare?

Teknisk data
Diameter: 6,4 cm
Längd: 97 cm
Kapacitet: Upp till 45 liter/min
Kontakta

Telefon: 044 - 530 40 "gm BraVatten"
E-post: info@aquagruppen.com
WWW: www.aquagruppen.com

AquaGruppen
Box 45, 281 21 Hässleholm
Länkar

Sommarjobb