Staff only
Gratis Vattenanalys

Våra typer av vattenfilter

AquaGruppens Royalserie™


Vår nyfiltergaranti,
Din trygghet

Radonfilter

Radonett tar bort: Radon, radongas, radondöttrar, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra, höjer lågt pH. Samt bakteriell rening med UV ljus.

Åtgärdar
Radon
Radonett
Radonavskiljaren tar bort minst 97% men vid normal drift ca 99%. Om det förekommer kalk, järn och-/eller mangan i vattnet måste filter mot detta monteras före radonavskiljaren, detta för att säkerställa den höga driftsäkerheten.

Tekniska data:
Höjd: 1040 mm
Bredd: 320 mm
Djup: 580 mm

Fler tekniska data
Modell: A1UV
Garanterad reningsgrad 97-99,9%
Max uttag: ca 1500 liter/tim
Tryck ut: ca 4 bar
Vikt (tom): 40 kg
Volym (vatten): 80 liter
Anslutningar: ¾” utvändig
Kontakta

Telefon: 044 - 530 40 "gm BraVatten"
E-post: info@aquagruppen.com
WWW: www.aquagruppen.com

AquaGruppen
Box 45, 281 21 Hässleholm
Länkar

Sommarjobb