Staff only
Gratis Vattenanalys
Vanliga frågor om våra vattenfilter och vattenrening

Vanliga frågor om Järnfilter

Vi har bruna beläggningar i handfat och sanitetsporslin, måste vi först göra ett vattenprov?

Inte nödvändigtvis – beläggningarna bekräftar hög järnhalt i vattnet och problemet löses med ett 10 tums järnfilter innehållande en aktiv avjärningsmassa. Oavsett halterna av järn och mangan är det samma vattenfilter som löser problemet. Denna vattenrening är dimensionerad upp till två hushåll.

Vi har ett protokoll utan anmärkning på järnhalten, ändå får vi brun-missfärgad porslin!

Missfärgningen bekräftar hög järnhalt oavsett vad analysen visar. Lämnar man samma dag in flera prov för analys kan de olika svaren variera från exempelvis 0,3 mg/l till 3,0 mg/l.

Vi har gulfärgat vatten, men vi har inga beläggningar!

Vattnet innehåller humusämnen, och kan inte renas med järnfilter. Det finns vattenfilter av humusmodell för rening av gula vatten. Testa själv vattnet! Låt vatten stå ett dygn i en öppen bringare.
Endast det järn som bildar en brun bottensats kan renas bort med järnfilter.

Skall ett järnfilter monteras före eller efter min trycktank?

Före trycktanken är hastighet på vattnet kanske 10 – 45 liter/min när pumpen laddar kärlet. Efter trycktanken är hastigheten på vattnet oftast mindre än 15 liter/min. Detta innebär att järnfiltret skall placeras efter trycktank.

Måste jag ha en hydrofortank med cirkulationskrets eller duger min lilla hydropress?

Ett järnfiltret innehållande en aktiv, syresättande avjärningsmassa monterat efter trycktanken behöver ingen hydrofor eller cirkulationskrets. Vattnet blir rent direkt när det passerat filtret.

Vi vill slippa använda kemikalier i vattenfilter, kan vattnet renas utan kaliumpermanganat?

Ja - det finns numera en aktiv avjärningsmassa med samma data på reningsförmåga och livslängd utan behov av KMnO4-aktivering. Den porösa ytan aktiveras istället kontinuerligt av vattnets eget normala syreinnehåll. Med en luftningsutrustning, som numera finns i våra järnfilter, optimeras massans livslängd.

Hur lång livslängd kan man räkna med på aktiv avjärningsmassa?

Cirka 5 till 10 år under förutsättning att massan får syreaktivering utan längre avbrott.
Om det exempelvis finns berggas i vattnet (syrefattigt vatten) är det viktigt att filtermassan verkligen får sin syreaktivering genom en luftinjektor. I annat fall förbrukas det aktiva ytskiktet i förtid.

Hur lång är livslängden på en filtertank. Håller en rostfri ståltank bättre än en komposittank?

Våra filtertankar är av kompositmaterial med i princip obegränsad livslängd. Dessutom är de 100% återvinningsbara. Sålunda ett klart miljöval. Garantin på dessa filtertankar är 20 år. En rostfri ståltank bör vara tillverkad i plåtkvalitet SIS 2343. Om tanken istället är av den rosttröga plåten SIS 2333 finns i aggressiva vatten (pH under 7,0) risk för läckage i fogarna. Vid svetsning i den enklare plåtkvalitén förändras kornstrukturen av krom och nickel så att det kan uppstå korngränsfrätning s.k. pittings.

Vanliga frågor om Avsyrningsfilter

Varför har mitt ljusa hår blivit grönaktigt?

Vattnet är aggressivt och fräter på husets installationer. Det gröna är koppar från rörledningar och blandare som håller på att frätas sönder. Även höga kloridhalter (saltvatten) fräter på rörledningar mm. Ofta kan man se grön missfärgning i handfat med droppande blandare.

Är lågt pH på vattnet indikation på att det är aggressivt?

Som regel är det så att vatten med pH-värde under 7,0 är mer eller mindre aggressivt. pH-värdet bör vara mellan 7,5 och 9,0.

Hur mycket höjs vattnets pH med ett avsyrningsfilter, och hur mycket massa förbrukas?

Varierar kraftigt vid varje mättillfälle, oftast mellan 7 och 9. Det primära är dock att aggressiviteten försvinner så att sönderfrätningen av husets installationer upphör.
Helt beroende på vattenförbrukningen och aggressiviteten löses filtermassan upp.
Ett riktvärde på förbrukningen är 5 – 10 kg / halvår.
Massan består av halvbränd dolomitkalk, av samma typ som säljs i apotek som kosttillskott.

Vanliga frågor om våra vattenfilter

Varför kostar Er vattenreningsutrustning bara hälften av konkurrenternas?

Ni erbjuds just nu att köpa våra vattenfilter direkt från oss, utan de vanliga mellanhänderna.

En konkurrent till er motiverar sitt pris med att deras tankar i stål är bättre?

På våra komposittankar lämnas 20 års garanti och livslängden är i praktiken obegränsad.
De tål även aggressiva vatten (t.o.m. saltsyra).

Det finns olika rostfria plåtkvalitéer. Vad är skillnaden mellan dessa?

Filtertankar i plåtkvalitet 2343 är rostfria och i princip lika bra som komposittankar.
Däremot filtertankar i rost-trög plåtkvalitet 2333 rostar, och bör därförzinte användas till aggressiva vatten med pH under 7,0 då det finns risk för läckage i svetsfogarna.

Vad får jag för garanti på att vattnet blir rent – finns ni kvar i marknaden om några år?

Enligt konsumentlagen måste alla lämna 2 års garanti på material och funktion. Vi lämnar 4 års garanti. Om vi installerar filter av Royal-modell är garantitiden 6 år. Vi har marknadens bästa garantivillkor. Vi firar snart 20 års jubileum och har högsta kreditvärdighet. Detta borgar för en trygghet för dig som kund.

Hur lång är leveranstiden och hur länge får jag vänta tills vattnet blir rent?

Vi levererar som regel dagen efter beställningen, men enligt offerten sker leverans inom en vecka efter order. Normalt blir vattnet rent direkt efter installationen, men ibland krävs att vattenfiltret backspolat en eller två gånger tills ev. filterdamm och luft lämnat rörsystemet.


Har du fler frågor så tveka inte att kontakta oss. Du hittar vår blogg här på vatten
AquaGruppen
Högsta kreditvärdighet sedan 2008


Kontakta

Telefon: 044 - 530 40 "gm BraVatten"
E-post: info@aquagruppen.com
WWW: www.aquagruppen.com

AquaGruppen
Box 45, 281 21 Hässleholm
Länkar

Sommarjobb